Mfaz' Omnyama

Frogtoon Music - Artist Biography For Mfaz' Omnyama:

Artist Tags For Mfaz' Omnyama

Lesotho

Frogtoon Music

Frogtoon Music - 50 Top Tracks For Mfaz' Omnyama

1) Khula Tshitshi Lami 2) Ngisebenzile Mama 3) Onke Lamadoda 4) NGIYASHISA BHE! 5) Akujolwa Kanje 6) Ebathenjini 7) Ngihlanze Ngedela 8) Kwanyakaz' Imikhonto 9) Ayangizonda Lamadoda 10) Ukuganwa 11) Uvelaphi Wamashushu Dali 12) Kuke Kwagijim' Iveni 13) Mama Wenzani 14) Kukhon' Okuzovela 15) Amalungelo 16) Amacala 17) Lena Kwakungeyami 18) Kuke Kwagijim'iveni 19) Wena Mawenze Nje 20) Kukhon'okuzovela 21) Kusele Kancane 22) Nay' Inkinga 23) Uzongigana Kanjani 24) Iyabiza Lendoda 25) Uzenzile 26) Udlala ngothando 27) Ayangigana Lamadoda 28) Emazweni Baba 29) Mbheken' Uyeza 30) Lezonkomo 31) Nay'inkinga 32) Wentombi' Uyangigangela 33) Kuph' Okungokwethu 34) Kuph'okungokwethu 35) Ngowan Utata 36) Ukhalelani 37) Ngiyashisa Bhe 38) Uyangiqhoshela 39) Uthi Uyangazi 40) Ngisebenzie Mama 41) Angisena Bangani 42) Ngathi Wolinda 43) Goduka Ndoda 44) Ngakona ngani 45) Khula Tshitshi Lami 2000 46) Zalobol Amavila 47) Nans' Imp' Ayiphele 48) Uzongigana Kanjani? 49) Qinisela 50) Yek' Into Zabantu

Facebook Comments