Jolin Tsai

Frogtoon Music - Artist Biography For Jolin Tsai:

Artist Tags For Jolin Tsai

C-Pop

Chinese

Female Vocalist

Pop

Female Vocalists

Frogtoon Music

Frogtoon Music - 50 Top Tracks For Jolin Tsai

1) Love Love Love 2) PLAY 我呸 3) 天空 4) 怪美的 5) 玫瑰少年 6) 大藝術家 7) 日不落 8) 花蝴蝶 9) 招牌動作 10) tian kong 11) 說愛你 12) Let's Move it 13) Mr. Q 14) Dr. Jolin 15) 馬德里不思議 16) 倒帶 17) I'm Not Yours (feat. 安室奈美惠) 18) Du Zhan Shen Hua 19) 迷幻 20) Mr.Q 21) 美杜莎 22) 開場白 23) 大丈夫 24) Xu Yuan Chi De Xi La Shao Nu 25) 美人計 26) 第三人稱 27) Beast 28) 舞孃 29) 妥協 30) Miss Trouble 31) 第二性 32) 你也有今天 33) 影舞者 34) 不一樣又怎樣 35) Prove It 36) 37) 腦公 38) 甜秘密 39) Wu Niang 40) 紅衣女孩 41) 消極掰 42) 玩美 43) 唇語 44) 特務J 45) 心型圈 46) 十三號星期舞 47) 惡之必要 48) 愛引力 49) 自愛自受 50) I'm Not Yours (feat. 安室奈美恵)

Facebook Comments